Kominki na facebooku

Wentylacja

Pamiętaj, że do 40% ciepła ucieka z budynku po przez wentylację grawitacyjną.
Czytaj zakłądkę "Rekuperacja i GWC"

Budynek wymienia powietrze z otoczeniem przez wentylację i infiltrację. Wentylacja jest zamierzonym ruchem powietrza, wywołanym poprzez odpowiednie rozwiązania budowlano-instalacyjne. Infiltracja jest niekontrolowanym ruchem powietrza wywołanym nieszczelnościami w obudowie domu. Zjawiska wentylacji i infiltracji występują w domu jednocześnie.

Wyróżnia się dwa rodzaje wentylacji: naturalną lub mechaniczną.

 • Wentylacja naturalna. Najczęściej planuje się ją jako grawitacyjną, charakteryzującą się niekontrolowaną wielkością przepływu powietrza, zależną od warunków zewnętrznych: temperatury, ciśnienia, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru. Do jej realizacji niezbędne jest właściwe zaprojektowanie kanałów powietrznych. W wentylacji grawitacyjnej ruch powietrza następuje na skutek różnic jego temperatury (gęstości) między wnętrzem a zewnętrzem domu. Podgrzane wewnątrz budynku powietrze o mniejszej gęstości, unosi się kanałami grawitacyjnymi do góry wywołując w domu podciśnienie. Na skutek zimniejsze powietrze napływa z zewnątrz poprzez nieszczelności lub otwory nawiewne. Wentylacja naturalna może polegać także na okresowym przewietrzaniu domu poprzez otwarcie okien. Niestety zimą wychładzamy wnętrze domu, a latem doprowadzamy do przegrzania. Efektywność wentylacji grawitacyjnej jest wysoka zimą i wtedy za jej przyczyną tracimy dużo energii cieplnej (30% do 40%), a latem jest wydajność jest znikoma.
 • Wentylacja mechaniczna - kontrolowana, skuteczna, wydajna i z odzyskiem ciepła. Ruch powietrza wywoływany jest wentylatorami. Praktycznie występują dwa rodzaje tego typu wentylacji: wywiewna lub nawiewno-wywiewna.

W systemie wentylacji wywiewnej podciśnienie w domu i napływ powietrza z zewnątrz wywołują wentylatory usuwające powietrze z budynku. Usunięte przez wentylator wywiewny zanieczyszczone powietrze, zastępowane jest przez powietrze napływające przez uchylone bądź otwarte okna lub nieszczelności.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewnia największą kontrolę przepływu powietrza z jednoczesnym wysokim odzyskiem ciepła. Ruch powietrza jest wymuszony wentylatorami zainstalowanymi w centrali wentylacyjnej. System taki umożliwia również filtrowanie powietrza doprowadzonego do pomieszczenia. Wymaga jednak starannego zaprojektowania w celu zachowania prawidłowych parametrów wydajnościowych, jak również uniknięcia hałasu przepływającego powietrza. Niezbędna jest także jego właściwa konserwacja.Przy tym systemie wentylacji zauważalne są ogromne oszczędności w kosztach sezonu grzewczego względem nieszczelnego budynku z wentylacją grawitacyjną.

Dom pasywny i energooszczędny, a w zasadzie i dom tradycyjny, powinny być szczelne. W typowych domach tradycyjnych nieszczelności są zbyt małe, aby występująca infiltracja zapewniła wystarczający dopływ świeżego powietrza, a z kolei na tyle duże, że umożliwiają penetrację wilgoci pochodzącej z powietrza wewnętrznego powodując uszkodzenia konstrukcji budynku. Szczelność domu zabezpiecza jego konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z wypływającego powietrza z domu na zewnątrz. W większości krajów europejskich jest ona określona normami budowlanymi. Aby uzyskać pożądany efekt, trzeba zrealizować jedną szczelną wewnętrzną powłokę. Należy podkreślić, że zadaniem warstwy uszczelniającej budynek nie jest zabezpieczenie przed dyfuzją wilgoci, tylko ograniczenie niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności.

Miernikiem szczelności jest wielkość n50 stanowiąca ilość wymian powietrza o objętości równej kubaturze budynku w ciągu godziny, wywołanych różnicą ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem wynoszącą 50 Pa. Budynki pasywne charakteryzuje wartość n50 mniejsza od 0,6 l/h. W praktyce n50 osiąga wartości pomiędzy 0,2 a 0,6 l/h. Wysoka szczelność budynku jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacyjnego. Zadaniem systemu wentylacyjnego jest zapewnienie ciągłej dostawy powietrza o właściwej jakości, które powinno być dostarczane z zewnątrz, a nie recyrkulowane. System wentylacyjny powinien usuwać w sposób ciągły najbardziej zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka i itp. Poprzez kratki wentylacyjne zamontowane w pomieszczeniach powietrze przepływa przewodami do centrali wentylacyjnej. Przed wejściem do centrali powietrze jest filtrowane celem usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby powodować zatykanie kanałów wymiennika, a więc wzrost oporów i w konsekwencji zmniejszenie skuteczności działania urządzenia. Powietrze zewnętrzne pobierane jest przez czerpnię poprzez filtr odpowiedniej klasy usuwający zanieczyszczenia. Doprowadzane jest ono do centrali, w której jest podgrzewane w sezonie grzewczym, Świeże powietrze z zewnątrz powinno być dostarczane bezpośrednio do pomieszczeń typu pokoje, sypialnie, pracownie itp. Proces ten powoduje powstawanie w tych pomieszczeniach nadciśnienia w stosunku do pomieszczeń z których jest pobierane. Napływ powietrza wywołany częściowo wentylatorem nawiewnym wraz z zasysaniem wentylatorem wywiewnym powoduje wymianę powietrza w całym budynku. Aby był możliwy swobodny jego przepływ pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, do których jest doprowadzane, a tymi z których jest usuwane, w drzwiach dzielących te pomieszczenia należy umieścić kratki lub otwory przepływowe np. w dolnej ich części. Innym rozwiązaniem jest pozostawienie szczeliny pomiędzy drzwiami a podłogą.

Bez prawidłowo działającej wentylacji nie będzie możliwe właściwe i zdrowe funkcjonowanie wewnątrz budynku. Wentylacja jest kosztowna z uwagi na fakt utraty energii cieplnej zimą lub w wyniku potrzeby dodatkowego dogrzania napłwyającego powietrza. Bez względnu na fakt czy jest to wentylacja naturalna (kratki w przewodach kominowych - grawitacyjne ujście ciepła z budynku) czy też wentylacja mechaniczna, straty z nimi związane są ogromne. Można natomiast temu zapobiec stosując w domu, mieszkaniu, firmie, przedszkolu, itp. system rekuperacji, który daje oszczędności w ogrzewaniu zimą do 50% kosztów oraz schładza nam wnętrze latem, przy nieustannie napływającym świeżym i filtrowanym powietrzu zapewniając użytkownikom właściwy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Udział wentylacji w stratach ciepła budynku. Zarówno w systemie wentylacji naturalnej, jak i mechanicznej, konieczne jest podgrzanie dostarczanego do budynku powietrza do temperatury wymaganej w pomieszczeniach. Koszty związane z dodatkowym ogrzaniem powietrza w budynku dobrze zaizolowanym i ze sprawną wentylacją mogą dochodzić nawet do 30% całkowitych kosztów ogrzewania.

Minimalna ilość powietrza wymaganego do usunięcia z pomieszczeń dodatkowych:

 • Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię gazową lub węglową 70 m3/h
 • Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną w mieszkaniu
  • dla maksymalnie 3 osób 30m3/h
  • dla więcej niż 3 osób 50m3/h
 • Kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę elektryczną 50m3/h
 • Kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną 70 m3/h
 • Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza.
 • Łazienka z WC lub bez 50 m3/h
 • Wydzielone WC 30 m3/h
 • Pomieszczenie pomocnicze bez okien 15 m3/h
 • Pokój mieszkalny oddzielony od kuchni, łazienki i WC z więcej niż dwojgiem drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego 30 m3/h.

Bardzo ważną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę przy wentylacji, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgoci w poszczególnych pomieszczeniach w sezonie grzewczym. Wilgotność przy temperaturze poniżej 0oC wynosi ok. 80 – 95%. Po jego dogrzaniu do temperatury 20oC poziom wilgotności spada do 10 – 20%. Wynika z tego, że powietrze powinno być dodatkowo nawilżone, jednak w praktyce poziom wilgoci wyrównuje się samoczynnie.

Kominki kominek rekuperacja rekuperacje wentylacja GWC instalacja instalacje pompa pompy ciepła kolektory słoneczne solary Leszno Głogów Lubin Polkowice Śrem Poznań Wrocław Kościan Rawicz Gostyń Wschowa Trzebnica Żmigród Krotoszyn Wolsztyn Kórnik Jarocin Stęszew Góra Wąsosz Milicz Oborniki Śląskie