Kominki na facebooku

GWC

Uzupełnieniem dla systemu rekuperacji (wentylacyji z odzyskiem ciepła) jest gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Zasadą działania gruntowego wymiennika ciepła jest wykorzystanie temperatury gruntu oscylująca na poziomie 6 - 8oC na głębokości ok. 2 m do dogrzania zimą lub schłodzenia latem powietrza płynącego do centrali rekuperacyjnej, a następnie wnętrza domu, tym samym podnosząc znacznie sprawność systemu rekuperacji. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła (GWC) można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 20oC w zimie i obniżyć ją o 17oC w lecie. Efektrm jest nie tylko podwyższenie komfortu mieszkania lecz również znaczne obniżenie kosztów energii. W ten sposób można zaoszczędzić z jednej strony na kosztach ogrzewania, a z drugiej strony można mieć systemem klimatyzacji naturalnej.

Stosujemy dwa rodzaje gruntowych wymienników ciepła (GWC): układ powietrzny i układ glikolowy.

Układ powietrzny - stanowi go najczęściej rura zakopana na głębokości ok. 1,5 m - 2,0 m (zależy od rodzaju gruntu) pod powierzchnią ziemi, gdzie panuje temperatura gruntu oscylująca na poziomie 6 - 8oC. Instaluje się rurowe Powietrzne Wymienniki Gruntowe Rehau Awadukt Thermo Antybakteryjny (ze specjalną warstwą antybakteryjną, z cząstkami srebra, które są całkowicie bezpieczne pod względem fizjologicznym - ograniczają do minimum możliwość przedostawania się bakterii i zapachów z wymiennika gruntowego do wnętrza domu) o zwiększonej przenikalności termicznej, średnicy 20 cm i długości 40 – 60 m (długość przewodów i głębokość wykopu obliczamy za pomocą programu komputerowego na podstawie badań gruntu ). Skuteczność powietrznego gruntowego wymiennika ciepła zależy od natężenia przepływu powietrza, odpowiedniej głębokości ułożenia instalacji rur, doboru jego długości oraz sposobu ułożenia (oporów przepływającego powietrza). W celu zapewnienia stałych warunków oraz pożądanej częśtotliwości wymiany powietrza, prędkość przepływu powietrza powinna oscylować na poziomie 1 m/s - 2 m/s. Przekroczenie tej prędkości wpływa negatywnie zarówno na wysokość strat ciśnienia, jak i wymianę powietrza. Najprostszym, najbardziej efektywnym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie gruntowego wymiennika prostego, gdzie nie ma żadnych załamań rury, które zwiększałyby opory przepływu powietrza. Taki układ, ze względu na potrzebną ilość miejsca nie zawsze jest możliwy do wykonania na każdej działce. Dlatego dopuszcza się również wersje łamane gruntowych wymienników ciepła, przy czym zalecane jest wówczas stosowanie kolan o kącie załamania 15o, 30o i 45o, ponieważ powodują mniejsze opory powietrza niż kolana 90o. Czasami, dla oszczędności kosztów i miejsca, inwestorzy decydują się na ułożenie instalacji gruntowego wymiennika ciepła przy użyciu kolan 90o. Jest to dopuszczalne lecz zależne od warunków i wyniku projektu. Rozróżniamy cztery metody ułożenia instalacji gruntowego wymiennika ciepła: prosta, pierścieniowa, meandrowa i Tichelmann'a.

Innym rodzajem powietrznego gruntowego wymiennika ciepła jest złoże żwirowe, które dodatkowo stanowi filtr dla dostarczanego powietrza. Jego wadą jest jednak możliwość zalania wodą lub zamulenia, prze co wymiennik przestaje działać lub wydziela nieprzyjemny zapach stęchlizny. Konieczna jest wtedy wymiana złoża. Można także wykonać pustą przestrzeń pomiędzy złożem żwirowym – jest to tzw. płytowy gruntowy wymiennik ciepła. Wymaga to jednak wysokiej staranności w montażu, a także znacznie podnosi koszty.

Układ glikolowy - może być montowany ze wszystkimi rodzajami systemów rekuperacji (wentylacji). System glikolowego gruntowego wymiennika ciepła (GWC Max) daje nam pełne bezpieczeństwo w zakresie potencjalnej zmiany jakości powietrza przez zanieczyszczenia biologiczne, w szczególności florę bakteryjną oraz bezobsługowość, prostotę i niezawodność konstrukcji wymiennika. Dzieje się tak, gdyż powietrze napływające do centrali rekuperacyjnej (wentylacyjnej), a następnie do wnętrza domu, fizycznie jest rozdzielone od gruntu. Medium transportującym odnawialną enerę z gruntu jest 30% roztwór wodny glikolu zasilający modół, przez który przepływa świeże powietrze do rekuperatora.W module tym powietrze jest w sposób naturalny ogrzane zimą lub schłodzone latem.

W gruncie układana jest rura o specjalnych właściwościach termicznych na głębokości 1,5m - 2,0 m (w zależności od rodzaju gleby) o średnicy fi 40 mm. Instalację tą rózni od instalacji powietrznej fakt, iz nie ma konieczności zachowania odpowiednich spadków, dzięki którym zbiera się kondensat, gdyż stanowi ona układ ciśnieniowy - zamknięty. Steruje nim odpowiedni modół przy pomocy sond pomiarowych. Poprawnie zainstalowana instalacja glikolowego gruntowego wymiennika ciepła nie wymaga obsługi przez użytkownika.

Układ GWC Max glikolowy - zamkniętyUkład GWC powietrzny

 Układ GWC powietrznyZasada działania w zimie - GPWC RehauZasada działania w lecie - GPWC Rehau

Kominki kominek rekuperacja rekuperacje wentylacja GWC instalacja instalacje pompa pompy ciepła kolektory słoneczne solary Leszno Głogów Lubin Polkowice Śrem Poznań Wrocław Kościan Rawicz Gostyń Wschowa Trzebnica Żmigród Krotoszyn Wolsztyn Kórnik Jarocin Stęszew Góra Wąsosz Milicz Oborniki Śląskie